ZPRAVODAJE KRAJSKÉHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU

 Zpravodaj KNS 2019

 Zpravodaj KNS 2018 

 

Zpravodaj KNS 2017

Zpravodaj KNS 2016 

Zápis Konference KNS 2016

 

Zpravodaj KNS 2015

Rozhodnutí VV KNS k plnění povinnosti klubů 2015

 

Zápis Konference KNS 2015

 

Příloha č.1 Zpráva o činnosti VV KNS 2014

Příloha č.2 Zpráva STK 2014

Příloha č.3 Zpráva KM 2014

Příloha č.4 Zpráva o hospodaření KNS 2014

Příloha č.5 Zpráva Komise rozhodčích 2014

Příloha č.6 Zprava KPR 2014

Příloha č.7 Zpráva revízní komise KNS 2014

Příloha č.8 Postupy finančních transakcí a přehled čísel účtů oddílů

Příloha č.9 Návrh rozpočtu KNS 2015

Příloha č.10 Usnesení Konference KNS 2015

 

 

Příloha č.1 Zápisu VV KNS 1-2015

Pozvánka na Konferenci KNS 2015

Konference KNS - Jednací řád

Konference KNS - mandát

 

Podmínky kvalifikace o KS 2015

Propozice, kvalifikace o KS 2015

Herní systém kvalifikace o KS 2015

 

Zpravodaj KNS 2014
 

Aktualizace čísel účtů oddílů

Aktualizace adresáře KNS 2014

Rozlosování soutěží mužů 2014

  

Zápis Konference KNS konané dne 1.2.2014 v Osnici

Příloha č.1 Zpráva o činnosti VV KNS 2013

Příloha č.2 Zpráva STK

Příloha č.3 Zpráva Komise mládeže 2013

Příloha č.4 Zpráva o hospodaření KNS - 2013

Příloha č.5 Zpráva Komise rozhodčích

Příloha č.6 Zpráva Komise propagace a rozvoje za soutěžní ročník 2013

Příloha č.7 Zpráva revízní komise KNS 2013

Příloha č.8 Systém sestupu -postupu KNS

Příloha č.9 Postupy finančních transakcí a přehled čísel účtů oddílů

Příloha č.10 Návrh rozpočtu KNS 2014

Příloha č.11 Usnesení Konference

 

Postupy finančních transakcí na účet KNS a přehled čísel účtů oddílů

Termínový kalendář 2014

Pozvánka na Konferenci KNS

Konference KNS - mandát

 

Propozice pro kvalifikaci do KS 2014

Systém kvalifikace 4 - 7 družstev

Zpravodaj KNS 2013

Registrace oddílů,klubů a členské příspěvky v ČNS

Zápis z valné hromady KNS konané dne 2.2.2013 v Osnici

Směrníce č.2/2013 o plnění povinnosti mládeže dle soutěžníhé řádu 3.1.5 f

Pozvánka na valnou hromadu KNS 2013

Jenací řád VH KMS 2013 

 

Systém postupu a sestupu v KNS 

Zpravodaj KNS 2012

 

Příloha č.1: Klíč k provádění finančních transakci na účet KNS

Příloha č.2: Platný seznam čísel účtů jednotlivých oddílů

Příloha č.3: Rozlosování Krajského přeboru + Krajské soutěže, soutěžního ročníku 2012

Zápis z valné hromady KNS konané dné 28.1.2012 v Osnici 

Zpráva o činnosti VV KNS 2011-Příloha č.1.

Zprava STK za rok 2011 - Příloha č.2.

Zpráva KM za rok 2011- Příloha č.3.

Zpráva o hospodaření 2011- Příloha č.4.

Seznam rozhodčích v družstvech Stř.kraje 2012 - Příloha č.5.

Doplněk systém postupu-sestupu KNS - Příloha č.6.

Seznam platných čísel účtů družstev 2012 - Příloha č.7.

Pozvánka na Konferenci KNS 2012 

Propozice pro kvalifikaci do KS 2012 

Zpravodaj KNS 2011 

Zápis z valné hromady KNS konané dné 27.11.2010 v Osnici 
 

 

Sezóna: