Pozvánka na Konferenci středočeského KNS '18

Středa, 10. leden 2018, 17:25, nemec
dne 24. února 2018 ( sobota ) se uskuteční Konference středočeského KNS, na kterou jste srdečně zváni. Jednání bude zahájeno od 10.00 hod. a místem konání bude po jednoleté pauze opět klubovna oddílu Osnice, která prošla velkou rekonstrukcí.
Ostatní informace k jednání viz příloha: Pozvánka. Všechny potřebné dokumenty jsou umístěné v samostatných přílohách tohoto mailu. Delegáti s hlasem rozhodujícím jsou po jednom zvoleném zástupci z klubů mužů i mládeže, po jednom 
zvoleném zástupci z každého ONS v něm sdružených. Dále pak členové VV KNS, pokud jsou zvolenými delegáty s hlasem rozhodujícím a hosté s hlasem poradním.
Upozornění: Podání přihlášek družstev mužů i mládeže nejpozději do data konání Konference KNS a to buď přímo na jednání, nebo elektronicky na email sekretáře: rackovskypeter@seznam.cz  Rovněž tak, zaplacení startovného ve výši 300 Kč přímo na jednání ( pokladní doklad ), nebo na účet KNS: 157135237/0600 ( elektronicky zaslat potvrzení o provedení platby ). Nováčci KS 2018 musí navíc uhradit vratnou finanční jistinu ve výši 500 Kč výše uvedeným způsobem.
V době zaslání tohoto mailu ještě nebylo uzavřené hospodaření KNS za rok 2017. Účetní uzavírka bude hotova na přelomu měsíců leden/ únor 2018 a bude k dispozici na samotném jednání Konference.
S ohledem na důležitost projednávaného, Vás žádám o maximální účast.
Se sportovním pozdravem
Ing. Peter Rackovský - sekretář KNS
Tel.:776245430

.

< zpět
Sezóna: