Konference středočeského KNS 2019

Středa, 16. leden 2019, 14:58, nemec
dne 23. února 2019 ( sobota ) se uskuteční Konference středočeského KNS ( program jednání v Pozvánce ), na kterou jste srdečně zváni. Jednání bude zahájeno od 10.00 hod. a místem konání bude opět klubovna oddílu Osnice ( ulice Sportovní č.p. 579 ). 
Všechny potřebné dokumenty jsou umístěné v samostatných přílohách tohoto mailu. Delegáti s hlasem rozhodujícím jsou po jednom zvoleném zástupci z klubů mužů i mládeže, po jednom zvoleném zástupci z každého ONS v něm sdružených. Dále pak členové VV KNS, pokud jsou zvolenými delegáty s hlasem rozhodujícím a hosté s hlasem poradním.
Upozornění: Podání přihlášek družstev mužů i mládeže nejpozději do data konání Konference KNS a to buď přímo na jednání, nebo elektronicky na email sekretáře: rackovskypeter@seznam.cz  Rovněž tak, zaplacení startovného ve výši 300 Kč přímo na jednání ( pokladní doklad ), nebo na účet KNS: 157135237/0600 ( elektronicky zaslat potvrzení o provedení platby ). 
V době zaslání tohoto mailu ještě nebylo uzavřené hospodaření KNS za rok 2017. Účetní uzavírka bude hotova na přelomu měsíců leden/ únor 2018 a bude k dispozici na samotném jednání Konference.
S ohledem na důležitost projednávaného, Vás žádám o maximální účast.
Se sportovním pozdravem
Ing. Peter Rackovský - sekretář KNS
Tel.:776245430

 

< zpět
Sezóna: