Možné varianty soutěže družstev mužů 2019

Středa, 30. leden 2019, 15:25, nemec

Dobrý den,

jelikož se v poslední době hromadí na moji adresu dotazy ohledně soutěží družstev mužů KNS 2019, zasílám Vám výhled možných variant soutěží. Vše se bude ovíjet od počtu podaných přihlášek družstev mužů a uvedený stav nemusí být oficiální. Touto problematikou se bude zabývat Konference KNS v bodu programu č.6 Příprava soutěží......  
 
Poznámka: V příštím ročníku 2020 bude systém podávání přihlášek s největší pravděpodobností řešen jiným způsobem po vzoru ligových soutěží, aby se předešlo tomuto stavu a nejistotám družstev. Bude se to týkat i soutěží družstev mládeže KNS. Termín přihlášek bude uzavřen do 31.1.2020 ( je to termín ukončení možných převodů soutěží ). Družstva budou mít před tímto termínem, již v předstihu k dispozici termínový kalendář a Rozpis soutěží KNS. Řídící orgán KNS podle počtu přihlášek v soutěžích družstev mužů i mládeže k 31.1.2020 uzavře Rozpis soutěží Rozlosováním. Družstva samozřejmě nebudou ochuzena možností o případné změny specifikací bez poplatku v tzv. rizikovém období ( cca 1 měsíc ), jako je tomu i teď. 

Se sportovním pozdravem a přáním hezkého dne.
Peter Rackovský - sekretář KNS
< zpět
Sezóna: